Galimybė sparčiau įdarbinti užsieniečius arba kaip patekti į patvirtintų įmonių sąrašą

Lietuvos įmonėms nuo šių metų sausio 3 d. atsirado nauja galimybė sparčiau įdarbinti užsieniečius, t.y. jeigu įmonė įtraukiama į Patvirtintų įmonių sąrašą. Į šį sąrašą galės būti įtraukiamos tiek statybų, tiek kitų sektorių įmonės 3 metų laikotarpiui. Ką turi daryti įmonė, norėdama būti įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą, bei kodėl verta suskubti ir pasinaudoti šia supaprastinta užsieniečių įdarbinimo tvarka.

Šilta vieta tokiame sąraše leis įdarbinant užsienietį reikia pateikti mažiau dokumentų: nebereikalaujama leidimo dirbti, darbo sutarties kopijos, pakankamą lėšų turėjimą patvirtinančių dokumentų. Taip pat užsieniečių prašymai dėl vizų turėtų būti nagrinėjami greičiau. Konkretus nagrinėjimo terminas šiuo atveju nenustatytas, tačiau Migracijos departamentas laikosi pozicijos, kad į Patvirtintų įmonių sąrašą įtrauktų įmonių darbuotojų prašymai turėtų būti nagrinėjami prioriteto tvarka. Šiuo metu visiems prašymams taikomas bendras 15 kalendorinių dienų terminas, tačiau praktikoje prašymo nagrinėjimas dėl migracijos tarnybų užimtumo užtrunka apie 1 mėnesį. Išplėtus Lietuvoje trūkstamų profesijų sąrašą ir įtraukus statybų sektorių, šiuo metu turėtų dar žymiai padaugėti prašymų dėl nacionalinės daugkartinės vizos išdavimo, todėl tik praktika parodys, kaip migracijos tarnyboms pavyks peržiūrėti didesnį prašymų skaičių ir per kiek laiko bus išnagrinėjami pateikti prašymai dėl nacionalinių vizų išdavimo. 
Kita vertus, nuo 2018 m. balandžio 1 d. įsigalios dar vienas naujas nacionalinių daugkartinių vizų išdavimo tvarkos pakeitimas, pagal kurį užsieniečiai prašymus dėl nacionalinių vizų išdavimo Lietuvoje galės pateikti tik tuo atveju, jeigu (i) jiems bus taikomas bevizis režimas (pvz., Ukrainos piliečiams) arba nacionalinių vizų išdavimo lengvatos (pvz., Baltarusijos, Rusijos piliečiams), taip pat (ii) šių užsieniečių profesija bus įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą (pvz., tolimųjų reisų vairuotojai arba statybų sektoriaus darbuotojai), ir (iii) įdarbinanti įmonė bus įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą. Todėl reiktų suskubti iki balandžio 1 d. įtraukti įmonę į šį “baltąjį” sąrašą. Priešingu atveju, prašymai turės būti teikiami bendra tvarka per Lietuvos ambasadas, konsulines įstaigas.
Ne visiems atsiras vietos
Įmonės, pageidaujančios patekti į Patvirtintų įmonių sąrašą, turi atitikti konkrečius privalomus kriterijus ir bent 4 iš 10 papildomų kriterijų. Privalomi kriterijai (būtina atitikti visus):

1. įmonė neturi didesnės negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos (38 EUR) valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetui, VMI, Sodrai, muitinei;
2. įmonė vykdo įsipareigojimus muitinei ir neturi nesumokėtų baudų, kurių dydis (suma) didesnis (didesnė) negu 38 EUR;
3. įmonė nėra likviduojama ar bankrutuojanti;
4. įmonė nebausta už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams;
5. per pastaruosius 2 metus iki prašymo pateikimo dienos Migracijos departamentas nebuvo nustatęs, kad yra rimtas pagrindas manyti, kad įmonė yra fiktyvi įmonė;
6. įmonė teikia metines pelno mokesčio, mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų ir PVM deklaracijas;
7. užsieniečiai, atvykę į įmonę, dirba ar teikia paslaugas pagal sutartis su šia įmone, fiziškai būdami Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai užsieniečiai dirba darbą, kuris susijęs su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais;
8. per pastaruosius 2 metus užsieniečiai darbo šioje įmonėje laikotarpiu nepažeidė konkrečių Užsieniečių teisinės padėties įstatymo nustatytų įpareigojimų;
9. per pastaruosius 2 metus įmonė įdarbino ne mažiau kaip 2/3 visų užsieniečių, dėl kurių teikė tarpininkavimo raštą, ir vizų tarnybai, kuri išdavė nacionalinę daugkartinę vizą, pateikė pranešimą apie visus užsieniečius, gavusius nacionalines daugkartines vizas, tačiau neatvykusius, neįdarbintus ir atleistus, dėl kurių įmonė teikė tarpininkavimo raštą. Atkreiptinas dėmesys, kad Migracijos departamento atstovai laikosi pozicijos, kad į Patvirtintų įmonių sąrašą turėtų būti įtraukiamos įmonės, kurios jau turi užsieniečių įdarbinimo patirties, ir migracijos tarnybos turėjo galimybę įsitikinti šių įmonių sąžiningumu, laikantis užsieniečius įdarbinančioms įmonėms nustatytų pareigų (pvz., pranešti apie darbo sutarčių nutraukimą, darbuotojų neatvykimą ir pan.).
Papildomi kriterijai (būtina atitikti bent 4):
1. įmonė vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą, kuria siekiama pelno, ne trumpiau kaip 3 metus;
2. įmonėje pastarųjų 2 metų iki prašymo įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą pateikimo dienos laikotarpiu visą darbo laiką vienu metu dirbo ne mažiau kaip 3 užsieniečiai, ir šie užsieniečiai dirbo ne trumpiau kaip 6 mėnesius;
3. įmonėje dirba daugiau kaip 10 darbuotojų ir jiems mokamas darbo užmokestis, sumokant privalomus mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;
4. įmonės pajamos sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų per metus;
5. įmonės mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis yra ne mažesnis nei Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas metinis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį;
6. įmonės kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 milijono eurų sumą (šiuo atveju pridedama nepriklausomo auditoriaus išvada apie atliktą investiciją);
7. įmonė su Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba jos įgaliota institucija yra sudariusi investicijų sutartį;
8. įmonės veikla licencijuojama;
9. įmonės vykdomai veiklai užtikrinti yra būtinas įdarbinimas darbuotojų, turinčių profesijas, įtrauktas į trūkstamų profesijų sąrašą;
10. įmonė tenkina skaidrumo kriterijus: (i) viešai įsipareigoja nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų; (ii) atskleidžia savo dukterinių ir asocijuotų įmonių sąrašą; (iii) skelbia pelno prieš apmokestinimą dydį; (iv) turi akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą atitikties sertifikatą.


Darbdavių organizacijoms teks rūpintis rekomendaciniais raštais 
Jeigu priimančioji įmonė yra darbdavių organizacijos, delegavusios atstovus į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą, narys, kartu su prašymu tokia įmonė privalo pateikti darbdavių organizacijos rekomendacinį raštą. Šiuo metu trišalėje taryboje deleguoti šių darbdavių organizacijų atstovai: Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Asociacijos Investuotojų forumas, Lietuvos darbdavių konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Lietuvos žemės ūkio rūmų atstovai.
Jeigu įmonės priklauso šioms asociacijoms ne tiesiogiai, o per atskiras savo asociacijas, tuomet Migracijos departamentas laikosi pozicijos, kad toks rekomendacinis raštas taip pat reikalingas (pvz., Lietuvos statybininkų asociacijos nariai yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos nariais, todėl turėtų būti reikalingas Lietuvos pramonininkų konfederacijos rekomendacinis raštas).
Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymas yra nauja ir tik šių metų sausio pradžioje įsigaliojusi tvarka, todėl kyla klausimas, kaip greitai darbdavių organizacijos yra pasiruošusios prisitaikyti prie priimtų naujų reikalavimų ir asociacijų narių poreikio kuo skubiau išduoti rekomendacinius raštus, reikalingus įtraukimui į Patvirtintų įmonių sąrašą.
Prašymas teikiamas Migracijos departamentui paštu arba pasirašytas saugiu elektroniniu parašu el. paštu. Advokatė Sonata Krasauskienė primena, kad sprendimas dėl įmonės įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą turėtų būti priimamas per 1 mėnesį nuo dokumentų pateikimo. Kaip greitai Migracijos departamentui pavyks peržiūrėti pateiktus prašymus ir atlikti reikalingus patikrinimus, parodys praktika. Tačiau pateikto prašymo nagrinėjimui reiktų planuoti mažiausiai 1 mėnesį. 
Taip pat skaitykite: Įdarbinti užsieniečius statybų sektoriuje bus lengviau - nebereikės leidimų dirbti

www.AutomobiliuDalys24.lt

Top.LV
eXTReMe Tracker