Miestiečiai Šiluma su nepaskirstytu karštu vandeniu – kas tai?

Rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauji Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEEK) rekomenduojami šilumos paskirstymo metodai, pagal kuriuos skirstoma šiluma visuose centralizuotai šildomuose šalies daugiabučiuose. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia, kad atsirado daug vartotojams aktualių naujovių, tačiau daugiausia dėmesio sulaukė į sąskaitas už šildymą įtraukta eilutė „su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“.

Nauja eilutė sąskaitose už šildymą – kada ir kodėl atsirado?

Panevėžio miesto savivaldybė, pagal VKEKK informaciją parengusi išaiškinimą gyventojams, teigia, kad nepaskirstytas karštas vanduo – leistinas apskaitos prietaisų paklaidas viršijantis skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos. Analogiškai su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis – tai pastato karšto vandens tiekimo sistemoje suvartotas, bet vartotojams pagal butuose įrengtus karšto vandens apskaitos prietaisus arba pagal karšto vandens suvartojimo normatyvus nepriskirtas apmokėti šilumos kiekis.

Jis gali susidaryti dėl įvairių priežasčių:

• avarijos karšto vandens tiekimo sistemoje ar nesandarių karšto vandens tiekimo vamzdžių;

• gyventojams nedeklaruojant (ar neteisingai deklaruojant) karštą vandenį arba tai darant skirtingu metu;
• įvadinio geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius (gyventojai turi apmokėti už visą įvadiniu prietaisu užfiksuotą vandenį), ir butuose įrengtų prietaisų rodmenų nuskaitymo skirtingu laiku.

Iki rugpjūčio 1 d. visas pastate suvartotas ir įvadiniu prietaisu užfiksuotas šilumos kiekis buvo skirstomas į 4 dalis: šilumą butams šildyti, karštam vandeniui ruošti, karšto vandens temperatūrai palaikyti ir bendrosioms reikmėms. Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartota šiluma nebuvo išskiriama į atskirą sąskaitos eilutę ir vartotojai šildymo sezonu apmokėdavo su šilumos kiekiu šildymui, o ne šildymo sezonu – su „gyvatuko“ mokesčiu. Tad gyventojai šilumos nuostolius apmokėdavo ir anksčiau. Tiesiog nuo šiol atsiradus atskirai eilutei ji tapo svariu pagrindu patiems žmonėms labiau kontroliuoti name suvartojamą šilumą.

Kokia nauda vartotojams?

Pirma, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartota šiluma pateikiama apmokėti tik karšto vandens vartotojams. Todėl vartotojai, kurių butai atjungti nuo karšto vandens tiekimo sistemos, tokio mokėjimo negaus.
Antra, šis kiekis apskaičiuojamas tiek šildymo, tiek ne šildymo sezonu, todėl, priešingai nei anksčiau, jeigu karšto vandens tiekėjas nesutvarkė karšto vandens apskaitos pastate, šis kiekis vartotojams nebus pateikiamas apmokėti.
Trečia, atsiradus naujajai eilutei žmonės gali kreiptis į pastato administratorių arba bendriją, kad šis patikrintų visų butų apskaitos prietaisų rodmenis, nustatytų deklaruoto ir faktiškai pastate suvartoto karšto vandens kiekio nesutapimo priežastis. Jei priežastis – faktiškai suvartoto vandens nedeklaravę butai, šilumos (karšto vandens) tiekėjas perskaičiuos visų gyventojų sąskaitas, atitinkamai sumažindamas.
Jei gyventojai neleidžia patikrinti apskaitos prietaisų, šilumos (karšto vandens) tiekėjas gali pritaikyti karšto vandens suvartojimo normatyvus.

Jeigu skirtumas tarp namo ir butuose įrengtų prietaisų rodmenų yra didesnis nei 15 proc., juos ne rečiau kaip kartą per pusę metų privalo tikrinti ir karšto vandens tiekėjas.
Kodėl su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartota šiluma kartais pateikiama apmokėti su minuso ženklu?
Šilumos kiekis sąskaitoje gali būti nurodomas tiek su „+“, tiek su „-“ ženklu. Jei tam tikrą mėnesį butai deklaravo mažiau vandens nei faktiškai suvartota pastate, susidarys teigiamas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis. Jį apmokės visi vartotojai proporcingai butų naudingiesiems plotams. Jei butų suvartotas ar deklaruotas anksčiau nedeklaruotas karšto vandens kiekis viršys faktiškai suvartotąjį pastate, susidarys neigiamas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis. Tokiu atveju pagal naudinguosius plotus jis bus išdalytas visiems butams grąžinant susidariusį skirtumą, t. y. mažinant mokestį už paslaugas.

www.AutomobiliuDalys24.lt

Top.LV
eXTReMe Tracker